Restaureren in monumentaal Gouda

Als bouwonderneming met veel ervaring in de Goudse binnenstad, zijn wij zeer vertrouwd met complexe restauratieprojecten. Al van oudsher worden wij ingeschakeld bij het herstellen van de vele oude monumentale panden in Gouda. Het wereldberoemde oude stadhuis van Gouda op de Markt en het Goudse museum zijn door ons meermalen gerestaureerd.

Zowel binnenin, maar ook aan de zichtbare buitenzijde van de monumentale panden. Zo’n restauratieproject pakken we grondig aan, waarbij we onder meer de buitenschil zorgvuldig reinigen en voegwerk herstellen.

Civiele onderhouds- en restauratiewerken

Ons restauratiewerk betreft ook civiele en utiliteitswerken. Zo pakken we voor de gemeente Gouda de renovatie van de vele sluiskolkjes, -deuren, walkanten en bruggen aan. Daarin ontzorgen we onze klant in het gehele bouwproces: vanaf de bouwtekening en vergunning tot en met de
uitvoering en perfecte oplevering. Tijdens de bouw overleggen we regelmatig met de opdrachtgever en controleren we de kwaliteit nauwgezet. Civiele werken voeren we ook voor particulieren uit. We combineren dergelijk werk desgewenst met de aanleg va n groenvoor­zieningen en parkeerfaciliteiten. De representatieve functionaliteit en uitstraling van het bouwwerk staat
bij ons altijd voorop.

Contact

Marconistraat 68X 'Gouwestroom'
Postbus 230
2800 AE, Gouda
Tel. 0182-547040
service@vandijkgouda.nl

Share This