Renoveren: energiezuinig en modern

Bouw- en aannemersbedrijf Th. J. Van Dijk voert regelmatig woningverbeteringsprojecten uit, vooral voor woningcorporaties. Bij dergelijke renovatieprojecten is soms sprake van achterstallig onderhoud of schade.
Steeds vaker maken ze echter onderdeel uit van meerjarige onderhoudsafspraken of vinden plaats in het kader van het energiezuiniger maken of moderniseren van woningen.

Onze expertise op het gebied van duurzaamheid is groot: van dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie tot ventilatie, verwarming5in5tallatie en zonnecellen. Maar ook voor particulieren voeren we met enige regelmaat renovaties uit. Dat doen we als klanten hun badkamer of keuken willen veranderen of als ze hun woning duurzamer willen maken. Om overlast tot een minimum te beperken is een goede communicatie met bewoners en het stipt nakomen van afspraken erg belangrijk.

Woon Zorgeloos

Wij zijn één van de onderhoudsaannemers van het ‘woonzorgeloos’ concept, dat onderhoudsabonnementen voor particulieren aanbiedt. Voor deelnemers aan dit concept voeren we jaarlijks inspecties uit en pakken zwakke plekken in woningen direct aan . Hiermee worden grote onderhoudsproblemen en hoge kosten op een later moment voorkomen. Na een inspectie verhelpen we kleine gebreken meteen en voor groter onderhoudswerk komen we op afspraak langs. Het onderhoudswerk is zeer gevarieerd: van installatie en timmerwerk tot schilderwerk en alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden.
Wij houden de staat van de woning in een dossier zorgvuldig bij en op deze manier ligt een ‘woonzorgeloos’ woning er eigenlijk altijd tip-top bij.

Contact

Marconistraat 68X 'Gouwestroom'
Postbus 230
2800 AE, Gouda
Tel. 0182-547040
service@vandijkgouda.nl

Share This