PRIVACY VERKLARING

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Gouda, Mei 2018

 

Bescherming persoonsgegevens

Aannemingsbedrijf Th. J. van Dijk  neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

 

Over ons

www.vandijkgouda.nl wordt beheerd door Aannemingsbedrijf Th. J. van Dijk B.V.

Onze gegevens zijn:

Bezoekadres: Marconistraat 68X, 2809 PE te GOUDA

Postadres: Postbus 230,2800 AE te Gouda

KvK 29051423

In onze organisatie is mevrouw C. Straver functionaris gegevensbescherming en is te bereiken via c.straver@vandijkgouda.nl

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer u het contactformulier op onze site hebt ingevuld of een telefonische aanvraag doet voor één van onze diensten, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen of telefonisch te verstrekken. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • Bankrekeningnummer

 

Met welk doel verzamelen wij de gegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer die worden gevraagd bij invulling van het contactformulier op onze website (www.vandijkgouda.nl) of die u telefonisch aan ons verstrekt, worden gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag en de werkzaamheden uit te voeren.
 • Bankrekeninggegevens worden verzameld voor de afhandeling van financiële verplichtingen naar aanleiding van werkzaamheden of bestellingen.

 

Links

Op onze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.vandijkgouda.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens voor onze boekhouding bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 2 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar c.straver@vandijkgouda.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek toto inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via c.straver@vandijkgouda.nl

 

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Contact

Marconistraat 68X 'Gouwestroom'
Postbus 230
2800 AE, Gouda
Tel. 0182-547040
service@vandijkgouda.nl

Share This